Menu

Dobrodošli u Pomorski muzej u Orebiću

Pomorski muzej otvoren je u Orebiću 1957. godine. Broj izloženih predmeta je oko 1000, zajedno s arheološkom građom. Ima više tematski različitih zbirki koje se odnose na uže i šire područje Orebića.

Izlošci u Muzeju dijelom su poklon pomorskih obitelji, a dijelom otkupljeni ili posuđeni. Idejnu i stručnu postavu ostvario je i bio je jedan od glavnih inicijatora osnivanja Muzeja, sad već pokojni akademik, dr.  Cvito Fisković.

 

U glavnoj dvorani na katu prikazan je razvoj Pelješkog pomorskog društva. 

U vitrinama su izloženi Statut PPD, nekoliko društvenih pečata i društvenih akcija, te zastava AMS (Associazione Marittima di Sabioncello) - PPD.

Izloženo je i nekoliko tipova starih oktanata i sekstanata, brodskih kompasa, kurs-korektora, barometara, raznih tipova durbina, te drugih predmeta potrebnih za brodsku navigaciju. Izloženo je i nekoliko tipova "bucela", koloturnika.

Posebno možemo istaknuti zbirku starih jedrenjaka,te donacije obitelji Orebić, Matković, Šunj, Pešut. Muzej čuva bogatu zbirku starih knjiga kao i zbirku numizmatike. 

U Čitaonici, kao sastavnom dijelu muzeja priređuju se izložbe, znanstveni skupovi i ostala kulturna događanja.

Ispunjavajući osnovne zadaće muzejske djelatnosti i druge raznovrsne aktivnosti, kroz proteklih 56 godina ova kulturna ustanova opravdava svoje postojanje potvrđujući važnost osnutka muzeja i značenje njegova rada. Kao mjesto susreta sa gospodarskom i kulturnom prošlošću Orebića, muzej je aktivno zastupljen u kulturnom ponudi turizma, kako Orebića tako i cijelog Pelješca, a time i Dubrovačko- neretvanske županije.

Mnogi ugledni znanstvenici i istraživači kulturne i povijesne baštine iz Hrvatske i inozemstva, znanstvenim interesom vezani za bogatu i nikad do kraja istraženu kulturno- povijesnu baštinu poluotoka Pelješca, u potrazi za predmetnom građom i novim znanjima, obraćaju se našem muzeju, upotpunjujući cjeline istraživačkih i  znanstvenih područja u lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu.

Učenici i studenti čije su radnje nadahnute pelješkom baštinom, te tako pridonose stručnom i znanstvenom istraživanju baštinjenog, koriste se građom muzejske knjižnice, te muzejskom građom i dokumentacijom.

U svrhu stručne i znanstveno utemeljene dokumentacije, uvid u muzejsko- dokumentacijsku građu omogućava se konzervatorskom odjelu i drugim stručnim i zainteresiranim osobama.

Stručnom pomoći muzej je na usluzi širokom krugu građana, školama, vlasnicima privatnih zbirki itd.